MRI עוברים

במהלך כל היריון מתבצעות בדיקות רבות, הן לאם והן לעובר, כולן במטרה כמובן לוודא כי ההיריון תקין וכי צפוי להיוולד תינוק בריא.
בדיקת MRI לעוברים מתבצעת כאשר בבדיקה בסיסית יותר, האולטראסאונד, מתגלים ממצאים מחשידים והרופא המלווה את ההיריון מבקש לקבל תמונה מעמיקה ומדויקת יותר על מנת להבין את המצב לאשורו.
בדרך כלל הסריקה הנעשית לעובר מתמקדת במוח, אם כי ככל שהרפואה והמדע מתקדמים כך מתווספים עוד איברים אותם ניתן לבדוק. כשבוחנים את המוח של העובר באמצעות מכשיר ה- MRI, לרוב במהלך שלושת החודשים האחרונים של ההיריון אולם ישנם גם מקרים בהם נדרשת הסריקה המשוכללת כבר החל מהשבוע ה- 20, מקבלים תמונת מצב מפורטת של החומר הלבן במוח, החומר האפור, שינויים איסכמיים, זיהומים אם ישנם, גידולים אם חלילה קיימים וכל חריגה הפוגמת במבנה התקין.
במהלך הבדיקה על האישה ההרה לשכב בשקט, ללא תזוזה, על גבה או על צידה השמאלי, כך שניתן יהיה לבחון את מוחו ושאר איבריו של העובר ללא הפרעות. גם על העובר עצמו לנוע כמה שפחות, אולם מאחר שכמובן אין דרך לבקש ממנו זאת, במקרים בהם העובר זז יתר על המידה מקבלת אמו תרופת הרגעה (שאפקטיבית גם אם היא חשה חרדה או תחושת אי נוחות מוגברת. כדאי אגב לדעת שנשים הרות עוברות בחלק מהמקרים את הבדיקה במכשיר ייעודי בעל פתח רחב יותר מאשר בדרך כלל).
בדיקת MRI לעובר נחשבת לבטוחה לחלוטין, וככל הידוע כיום לא טמונה בה שום סכנה, לא לעובר ולא לאמו.

לפרטים ושאלות: