מקרי בוחן

מקרי בוחן (Case Study) של אבחון ופענוח בדיקות MRI ו-CT

לפרטים ושאלות: